Huisstijl nieuwsbrief redactie

Versie 2022

Hieronder vind je de stijl (afspraken) waar rekening mee moet worden gehouden als je een artikel voor ons magazine gaat schrijven.

Spelling, grammatica en interpunctie in het algemeen
In het TFD-magazine worden de huidig gebruikelijke Nederlandse taalregels toegepast. Bij twijfel wordt gebruik gemaakt van de regels via www.onzetaal.nl.

Aanhalingstekens

In het TFD magazine wordt gebruik gemaakt van dubbele aanhalingstekens voor citaten, omschrijvingen en titels van afleveringen en boeken: “tekst”. Enkele aanhalingstekens worden alleen gebruikt voor “zelfgebakken” woorden en bij een citaat binnen een citaat. Hoewel dit laatste zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Voorbeeld: “Ik stond daar serieus te doen en opeens kreeg ik te horen: ‘zeg, je combadge zit ondersteboven’.”

Afkortingen

Behoudens de verderop genoemde afkortingen van de serienamen en de vereniging zijn afkortingen in een tijdschrift en daarmee ook in het TFD-magazine niet wenselijk. Deze dienen dus zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Herhalingen

Het is niet nodig om een veelvoud van punten, vraagtekens, uitroeptekens in een tekst te zetten om deze extra kracht bij te zetten. Indien een schrijver het toch wenselijk vindt om deze te gebruiken, dan zijn het maximaal 3 puntjes of 2 vraag-/uitroeptekens.

Emoticons

In tijdschriften is er in principe geen plaats voor emoticons. Mocht een schrijver hier toch gebruik van maken, dan beperken we dit tot max 2 per artikel, en niet meer dan 1 achtereenvolgend.

Getallen

Er zijn geen officiële regels voor het uitschrijven van getallen in cijfers, in het TFD-magazine wordt de volgende richtlijn aangehouden: het is gebruikelijk om getallen in een lopende tekst in woorden uit te schrijven, tenzij het bijvoorbeeld exacte aanduidingen betreft (100 km/u) of indien er anders een rare mix van woorden en cijfers ontstaat.

Zie voor meer voorbeelden onzetaal.nl

Titels – Series

De namen van series worden in het Engels geschreven, normaal lettertype, geen aanhalingstekens en met hoofdletters. Het voorvoegsel Star Trek of ST wordt niet gebruikt; het moge duidelijk zijn voor onze lezers dat we het over Star Trek hebben. Bij het eerste gebruik in een artikel wordt de serienaam voluit geschreven, bij herhalingen kan de afkorting gebruikt worden:

TOS – The Original Series

TAS – The Animated Series

TNG – The Next Generation

DS9 – DSN Deep Space Nine (keus aan schrijver)

VOY – Voyager

ENT – Enterprise

DIS – Discovery 

ShT – Short Treks  (geen ST ivm verwarring met Star Trek)

PIC – Picard

LD – Lower Decks

PRO – Prodigy

SNW – Strange New Worlds

Titels – Films

Titels van afleveringen en titels van films worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. In overeenstemming met de Amerikaanse spelling worden alle woorden met een hoofdletter geschreven, behalve lidwoorden, korte voorzetsels en het woord “and” als die niet het eerste woord zijn: “The Search for Spock”, “Faith, Treachery and the Great River”.

Als naar een film verwezen wordt met het volgnummer, worden geen aanhalingstekens gebruikt en is het nummer in romeinse cijfers:
Star Trek X

Het gebruik van zowel nummer als titel moet zuinig zijn en een doel hebben, zoals het bekendmaken van de titel van een nieuwe film of het benadrukken van de rangorde van een genoemde film:
Star Trek X: “Nemesis”

Titels van boeken worden tussen aanhalingstekens geschreven, op dezelfde wijze als titels van afleveringen. Voor Nederlandstalige boeken wordt de schrijfwijze op de kaft gevolgd (meestal alleen een hoofdletter aan het begin van de titel). Voor de naam van een serie boeken worden dezelfde regels gevolgd als de naam van een serie:
“One Small Step” is het eerste deel in de Gateways serie.

Star Trek termen

Star Trek is een van origine Engelstalige serie en omdat wij in de originele taal ernaar kijken, al dan niet met ondertiteling, kiezen wij ervoor om de oorspronkelijke term te behouden. In principe gaan wij ervan uit dat deze termen bij de fans bekend zijn.

Typische Star Trek termen worden dan ook niet vertaald uit het Engels en geschreven in normaal lettertype, zonder aanhalingstekens en zonder hoofdletter, tenzij het een naam betreft: phaser, warp 8, warp speed of warpsnelheid, tricorder, Borg cube, photontorpedo.
Als het gaat om een term die (nog) niet tot de bekende uitdrukkingen hoort, kan het tussen enkele aanhalingstekens geplaatst worden: ‘phase pistol’.
Als een dergelijke term veel gebruikt wordt in een artikel, kan het bij het eerste gebruik omschreven worden en daarna behandeld worden als een bekende term:
In Enterprise maakt men voor het eerst kennis met de voorloper van de phaser, het zogenaamde ‘phase pistol’. Een phase pistol biedt ook de keuze tussen de standen ‘kill’ en ‘stun’. [kill en stun zijn hier omschrijvingen en staan daarom tussen aanhalingstekens; ze zouden eventueel ook vertaald kunnen worden als ‘doden’ en ‘verdoven’]
In sommige gevallen is het beter een term wel te vertalen als dat de duidelijkheid en het begrip ten goede komt.

Voor woorden die uit het Engels geleend zijn, gelden de Nederlandse spellingregels. Engelse werkwoorden worden vervoegd volgens de Nederlandse regels, en samenstellingen waarvan een deel Engels is, worden gewoon aaneengeschreven: warpsnelheid, phaserstand.

Titels

Series:

De namen van series worden in het Engels geschreven, normaal lettertype, geen aanhalingstekens en met hoofdletters. Het voorvoegsel Star Trek of ST wordt niet gebruikt; het moge duidelijk zijn voor onze lezers dat we het over Star Trek hebben. Bij het eerste gebruik in een artikel wordt de serienaam voluit geschreven, bij herhalingen kan de afkorting gebruikt worden:
The Original Series                TOS

The Animated Series             TAS
The Next Generation             TNG
Deep Space Nine                   DS9 / DSN (keus aan schrijver)
Voyager                                 VOY
Enterprise                               ENT

Discovery                               DIS

Short Treks                            ShT (geen ST ivm verwarring met Star Trek)

Picard                                     PIC

Lower Decks                          LD

Prodigy                                   PRO

Strange New Worlds              SNW

Films:

Titels van afleveringen en titels van films worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. In overeenstemming met de Amerikaanse spelling worden alle woorden met een hoofdletter geschreven, behalve lidwoorden, korte voorzetsels en het woord “and” als die niet het eerste woord zijn: “The Search for Spock”, “Faith, Treachery and the Great River”.

Als naar een film verwezen wordt met het volgnummer, worden geen aanhalingstekens gebruikt en is het nummer in romeinse cijfers:
Star Trek X

Het gebruik van zowel nummer als titel moet zuinig zijn en een doel hebben, zoals het bekendmaken van de titel van een nieuwe film of het benadrukken van de rangorde van een genoemde film:
Star Trek X: “Nemesis”

Titels van boeken worden tussen aanhalingstekens geschreven, op dezelfde wijze als titels van afleveringen. Voor Nederlandstalige boeken wordt de schrijfwijze op de kaft gevolgd (meestal alleen een hoofdletter aan het begin van de titel). Voor de naam van een serie boeken worden dezelfde regels gevolgd als de naam van een serie:
“One Small Step” is het eerste deel in de Gateways serie.

Star Trek termen

Star Trek is een van origine Engelstalige serie en omdat wij in de originele taal ernaar kijken, al dan niet met ondertiteling, kiezen wij ervoor om de oorspronkelijke term te behouden. In principe gaan wij ervan uit dat deze termen bij de fans bekend zijn.

Typische Star Trek termen worden dan ook niet vertaald uit het Engels en geschreven in normaal lettertype, zonder aanhalingstekens en zonder hoofdletter, tenzij het een naam betreft: phaser, warp 8, warp speed of warpsnelheid, tricorder, Borg cube, photontorpedo.
Als het gaat om een term die (nog) niet tot de bekende uitdrukkingen hoort, kan het tussen enkele aanhalingstekens geplaatst worden: ‘phase pistol’.
Als een dergelijke term veel gebruikt wordt in een artikel, kan het bij het eerste gebruik omschreven worden en daarna behandeld worden als een bekende term:
In Enterprise maakt men voor het eerst kennis met de voorloper van de phaser, het zogenaamde ‘phase pistol’. Een phase pistol biedt ook de keuze tussen de standen ‘kill’ en ‘stun’. [kill en stun zijn hier omschrijvingen en staan daarom tussen aanhalingstekens; ze zouden eventueel ook vertaald kunnen worden als ‘doden’ en ‘verdoven’]
In sommige gevallen is het beter een term wel te vertalen als dat de duidelijkheid en het begrip ten goede komt.

Voor woorden die uit het Engels geleend zijn, gelden de Nederlandse spellingregels. Engelse werkwoorden worden vervoegd volgens de Nederlandse regels, en samenstellingen waarvan een deel Engels is, worden gewoon aaneengeschreven: warpsnelheid, phaserstand.

Namen van schepen, planeten en rassen
Idem aan Star Trek termen, maar dan wel met hoofdletter, ook hier niet vertalen uit het Engels.
De bemanning van de Starhopper bestaat voornamelijk uit Troglodians, die afkomstig zijn van de planeet Troglodarius.

Namen worden niet vertaald uit het Engels
Vulcans (geen: Vulcaniërs), Cardassia Prime, een Klingon wapen (niet: Klingonees).
Een uitzondering hierop is de aanduiding “mensen” in de betekenis van aardbewoners, dit wordt zonder hoofdletter geschreven en bij voorkeur niet in het Engels:
Hij is een mens (niet: Hij is een Human).

Ook “zon” en “maan” in de betekenis van de zon en de maan behorende bij de planeet Aarde worden zonder hoofdletter geschreven. Bij algemeen gebruik uiteraard ook zonder hoofdletter:
Praxis was een maan in het gebied van de Klingons.
Behalve wanneer het voorafgegaan wordt door “de planeet”, wordt ook “aarde” zonder hoofdletter geschreven.

Rangen en titels
De namen van Engelstalige rangen van karakters uit Star Trek worden niet vertaald naar het Nederlands. Immers, men kent wel de term “Ensign”, maar men zal vreemd opkijken van “vaandrig Harry Kim”. Rangen worden in normaal lettertype geplaatst, met hoofdletters (conform startrek.com) en niet tussen aanhalingstekens:

Ensign, Lieutenant, Lieutenant Commander, Commander, Captain, Admiral, Major, Colonel, General,  Doctor, Chief Engineer

Zo ook voor buitenaardse rangen en titels: Gul, Vedek, etc. Bij twijfel aanhouden hoe het in de Star Trek Encyclopedia of op startrek.com geschreven wordt.

Rangen worden altijd voluit geschreven en niet afgekort (dus geen lt. Dax). Bij veelvuldige herhaling is het beter de rang voor de naam weg te laten in het vervolg van het stuk.

Fictieve verhalen
Voor fictie is een uitzondering op bovenstaande regels toegestaan: de keuze om rangen, namen van rassen of planeten en Star Trek termen al dan niet te vertalen naar het Nederlands is aan de auteur van het verhaal.

In een verhaal worden alleen grote taal- en spelfouten gecorrigeerd, voor het overige blijft het zoals de schrijver het ingezonden heeft.

NB:

Voorwaarden afbeeldingen: groot genoeg, voor poster minimaal 200 bij 400mm, minimaal 200 ppi.