Algemene informatie TFD

Van de voorzitter

De Nederlandse Star Trek Vereniging, met de wat merkwaardige naam ‘The Flying Dutch’, werd destijds, in 1984, opgestart als fanclub door een handje vol enthousiaste Star Trek fans. Na jarenlange ledengroei werden de statuten van de fanclub op 15 september 1994 bij de notaris vastgelegd en werden we formeel een vereniging. Met een ledenpiek rond het jaar 2001 van bijna 3000 personen moeten we helaas constateren dat de teller de laatste jaren blijft terug lopen, momenteel staan we rondom de plus of min 400 leden.

Doel

De vereniging heeft ten doel een informatie- en uitwisselingsinstelling te zijn met betrekking tot gegevens over de sinds 1966 bestaande science fiction serie Star Trek en haar vervolgen. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief, het onderhouden van een website, het vergaren van informatie uit alle mogelijke bronnen en het organiseren of doen organiseren van bijeenkomsten en evenementen. Daarnaast is het beleid opnieuw erop gericht om de vereniging meer landelijke bekendheid te geven en natuurlijk streven we er naar om weer te groeien.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar komt er een Flying Dutch nieuwsbrief uit. De naam is wat misleidend: het is een kleurrijk magazine met nieuwsfeiten, achtergrondverhalen, interviews en natuurlijk veel foto’s en informatie over de vereniging zelf. Maar als lid kun je natuurlijk ook je eigen bijdrage leveren aan de redactie, om die terug te zien in een toekomstige niewsbrief, wat dat betreft is ‘voor leden door leden’ ons motto.

Fanclubdagen

Minimaal eenmaal per jaar wordt door de Flying Dutch een fanclubdag georganiseerd. Leden en niet-leden zijn daarbij altijd van harte welkom. Er is altijd een flink aantal handelaren met heel veel merchandise aanwezig. In verschillende zalen worden dvd-afleveringen vertoond en/of lezingen gegeven. Verder kunnen kaartspelen gespeeld worden en verzamelaars kunnen er hun Star Trek CCG-kaarten of andere Star Trek verzamelkaarten ruilen. Ook wordt er meestal een wedstrijd, quiz of een ander spel gespeeld. Verder wordt er soms een fancy-dress competitie gehouden: wie is het mooiste verkleed en speelt de mooiste act? Op onze fanclubdagen waren wij gewend aan een opkomst van ongeveer 80 tot 150 personen, helaas is ook daar net als in ons ledental de laatste tijd een aanzienlijke terugloop vast te stellen. De aankondiging vind je in onze nieuwsbrief en op deze website. Wie er geweest is, komt vaak weer terug! Wie nog nooit geweest is: kom eens kijken!

Beurzen

De vereniging profileert zich regelmatig op strip-, verzamel- en cd & dvd beurzen en andere evenementen. We worden ook vaak gevraagd om bepaalde evenementen op te fleuren met onze aanwezigheid. Denk hierbij aan vrijwilligers die verkleed zijn als personages uit de Star Trek series, zoals Starfleet officieren, Klingons en andere aliens. Je zult ons regelmatig tegenkomen! Raadpleeg hiervoor de agenda elders op de website.

Vrijwilligers

Zowel voor de fanclubdagen als voor de beurzen en evenementen zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Om de vrijwilligers wegwijs te maken in de verenigingsstructuur, fanclubdagen, beurzen en de wijze waarop we ons naar buiten toe presenteren, worden de vrijwilligers jaarlijks uitgenodigd voor een vrijwilligersdag en/of weekend.

Lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld bedraagt EUR 25,00 per jaar. Wil je eerst meer informatie? en verstrekt de volgende pagina nog steeds onvoldoende info?, stuur dan een email naar info@tfd.nl. Gelijk nu aanmelden? Klik hier.

Pers

Werkt u voor de pers en wilt u meer weten over Star Trek Vereniging The Flying Dutch of over een specifiek Star Trek onderwerp dat aandacht heeft in de media, neem dan contact op met Marc Ghysels, verantwoordelijke voor al onze pr-aangelegenheden. Marc is bereikbaar via e-mail