Algemene Leden Vergadering 2022

't Veerhuis Nijemonde 4,, Nieuwegein

Op zaterdag 25 juni houden wij van 14:00 tot 17:00 uur weer onze jaarlijkse ledenvergadering in 't Veerhuis te Nieuwegein.