Handleiding website

Hier vind je instructies hoe diverse aanpassingen op de website moeten worden gemaakt. Niet iedereen zal alles doen, maar het is handig als er een handleiding is hoe aanpassingen op de website kunnen worden gedaan. Deze vind je dan ook hier. Deze menuoptie is alleen toegankelijk na inloggen op de website. Ook dien je de juiste rechten te hebben aanpassingen te kunnen doen.

Geadviseerd wordt bij het begin te beginnen. De hoofdstukken van deze handleiding zijn genummerd en in specifieke volgorde gezet. Dit is niet zonder reden. Zo leer je het beste hoe deze website is ingericht. Wees je ervan bewust dat er afspraken kunnen zijn gemaakt hoe het bestuur van The Flying Dutch bepaalde onderdelen van deze website moeten worden ingericht. Dit om ervoor te zorgen dat een uniforme inrichtingen en uitstraling van de website ontstaat. Wijzig dus niet zomaar iets! En vraag indien nodig hulp of advies. Dit kan vooralsnog alleen bij Pim Blokker, te bereiken via pim@tfd.nl.

Dit onderdeel is werk in progressie. Gestart op 01 december 2020.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

  • Uitleg menu structuur
  • Toevoegen van pagina’s aan de website.